Authors

Full list A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vladimir Bartenev
1 Publications
33 Purchased
V. Baryshnikov
1 Publications
34 Purchased
Natalia Basovskaya
2 Publications
0 Purchased
Vladimir Batyuk
Ph.d. in History
1 Publications
109 Purchased
Yury Bavykin
1 Publications
56 Purchased
Larisa Baybakova
Professor of History
2 Publications
114 Purchased
Olga Bazhenova
1 Publications
36 Purchased
Lev Belousov
Professor of History. Academician of the Russian Academy of Education
1 Publications
99 Purchased
Ksenia Belousova
Professor of History
1 Publications
3 Purchased
Mikhail Belyaev
Ph.D. in History
1 Publications
85 Purchased